Στις  17  Ιουλίου  1963  ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ  και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑΣ  ιδρύουν   την εταιρεία   Β. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ-Κ. ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑΣ Ο.Ε. με έδρα την ΑΘΗΝΑ στην οδό ΡΟΜΒΗΣ 26 με αντικείμενο το εμπόριο χάρτου. Στις  15  Μαρτίου 1990 η εταιρεία μεταβιβάζεται στους ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΖΟΥΠΗ και  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑ (υιούς των ιδρυτών) και μετατρέπεται στην Ι. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ – Α. ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑΣ Ο.Ε. που παραμένει έως και σήμερα.

Την 1 Ιανουαρίου 2004 η έδρα της εταιρείας μεταφέρεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην οδό ΜΟΝΗΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ 6-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ)

Τα είδη μας απευθύνονται σε επαγγελματίες και ιδιώτες και περιλαμβάνουν χαρτιά: Τυπογραφικά, φωτοτυπικά, χαρτόνια, ειδικά, συσκευασίας, γραφείου, σχεδίου, ζωγραφικής, βιβλιοδεσίας, ψηφιακά, σχεδιάσεως.